חדר שנאים – אתגר מיוחד בתכנון והקמה

חדר שנאים – אתגר מיוחד בתכנון והקמה
תוכן עניינים

חדר שנאים הוא מיוחד במבנה, אשר חברת החשמל עשויה לדרוש את הקמתו. זאת, בכדי לאחסן שנאים של חברת החשמל, שדרכם יגיע החשמל למקום. מדובר בשטח אשר מוקם עבור מטרה זו בלבד. אם עולה הצורך בהקמתו, מה חשוב לדעת על כך?

חדר שנאים במבט על

חדר שנאים ידוע גם בשם חדר טרנספורמציה. מבנה כזה, מספק את כל התשתית הנדרשת לאחסון השנאים ולפעילותם התקינה, כולל אמצעי הגנה שונים (על השנאים ועל בני אדם שנמצאים בסביבתם). השנאים ממירים את המתח הגבוה של רשת החשמל למתח הנמוך יותר שנדרש במבנים. נחזור ונדגיש, מאחר שזו נקודה מעט "מוזרה" ולא משמחת מבחינת יזמים – לא חברת החשמל עצמה מקימה אותו, אלא היא דורשת זאת מהיזמים עצמם לפנות לשירותו של משרד תכנון חשמל. מתי? כאשר היא מעריכה שהדבר יידרש עבור התשתיות שלה באותו אזור, בכדי שיעמדו בביקושים העתידיים. ביקושים אלה, הם לא רק ביקושים במבנה שבמסגרת הקמתו יוקם החדר. אלא גם ביקושים עתידיים באזור המבנה בכלל. על רקע בנייה מתרחבת בשטחים שהיקפם מוגבל, צפיפות הדיור גוברת. מגמה זו מובילה לעלייה בדרישות צריכת החשמל ובפועל, חדרי שנאים מוקמים לעתים קרובות. ניתן למקם אותו בחצר המבנה או ממש בתוכו. הוא עשוי להיות מוקם כחלק מהבניה הכללית של מבנה חדש או להתווסף כחדר טרומי שמיוצר במפעל ומובא למקום. זה עשוי להיות מעל פני הקרקע או חדר טרנספורמציה תת קרקעי.

תכנון חדר שנאים חברת החשמל ואתם

לעתים החלל הנחוץ עבור חדר שנאים הוא של מטרים ספורים בלבד לכל כיוון. למרות זאת, חשוב להבין שלא מדובר בתכנון פשוט. זו לא סתם "קובייה" עם דלת, שבתוכה חברת החשמל תמקם בהמשך את הציוד שלה. למעשה, בדומה לביצוע תוכנית חשמל לבית, תכנון והקמה מהווים תהליך מורכב וממושך, שדורש שילוב אנשי מקצוע רבים. המבנה כולל למשל רצפה כפולה, שמתחתיה מעבירים חיווט חשמל. הוא גם חייב להיות בנוי באופן שמאפשר גישה עתידית לטכנאי חברת החשמל ולהכנסת ציוד גדול לחדר. כמו לגבי כל מבנה, גם כאן דרושים אישורים מגורמים שונים, כגון הרשות הארצית לכבאות והצלה. עם זאת, בתהליכי תכנון והקמת חדר שנאים חברת החשמל מעורבת במיוחד. בדרך לקבלת אישור בניה, תצטרכו לקבל אישור גם ממנה. חברת החשמל מספקת הנחיות קונקרטיות לתכנון, גם מההיבט החשמלי וגם מההיבט האדריכלי. למעשה, יש כמה תכנונים בסיסיים קבועים שניתן לקבל ממנה, כבסיס לתכנון שהיא לבסוף תתבקש לאשר. כמובן, בפועל, יש פעמים רבות אילוצים ושיקולים, שמובילים לתכנון מיוחד. חברת החשמל מעורבת גם בפיקוח על ההקמה עצמה, בנקודות ביקורת שונות בתהליך. המורכבות לא מסתיימת בכך – לעתים התכנון הראשוני מחייב שינויים גם בהמשך. לאור כל זאת, ברורה החשיבות הגדולה של עבודה עם מקצוענים, בכל הנוגע לתכנון החשמל בחדרי השנאים.

ניתן במקרים מסוימים לבטל את הדרישה לבניית חדר טרפו. הדבר עשוי להתאפשר במבני מגורים כולל בנייה רוויה, אך לא במבנים ציבוריים ומוסדיים. הביטול שווה ערך לחסכון של מאות אלפי ש"ח.  זאת, כולל בהשלכות של פינוי מקום, אשר מקביל ל-3 מחסנים או 3 מקומות חנייה.

האם חדר טרנספורמציה מסוכן?

יש מי שסבורים כי חדר טרנספורמציה מסוכן תמיד, בגלל הקרינה שהוא יוצר סביבו. זאת, בניגוד לשנאים שנמצאים על עמוד חשמל גבוה. אם יש לנו חדר שנאים בגובה הקרקע ולידו עוברים בני אדם, שיקול זה נשמע מובן. אך עוצמת הקרינה מושפעת מגורמים רבים וגם נחלשת עם המרחק. כמו כן, יש תקנים ברורים בנושא זה וגם הנחיות של המשרד להגנת הסביבה. אם מקפידים עליהם, בעזרת בודק חשמל הסיכון אמור להיות זניח. לשם ההמחשה: בהתקנת חדר השנאים עצמו, המיקום חייב להיות במרחק מוגדר מבתי מגורים. זאת, בהתחשב בשיקולים טכניים שונים, כגון מספר השנאים בחדר. בכל מקרה של ספק או חשש מיוחד, ניתן למדוד את רמות הקרינה שקיימות בפועל במתקן כזה. יש אנשי מקצוע עצמאיים שמתמחים בכך.

חדר טרנספורמציה תת קרקעי

באמצעות בנייה מתחת לקרקע, ניתן להשיג בין השאר צמצום מסוים של חשיפת הסביבה לקרינה.

אם כי בבניית מערכות חשמל, חדר טרנספורמציה תת קרקעי קרינה איננה השיקול היחידי, גם החדר מצמצם כמובן את חלקו הגלוי של המבנה ובכך מצמצם פגיעה בנוף. כל זאת, על רקע מגמה מקומית כללית של שינוי שהמדינה מנסה לקדם – מתשתיות חשמל עיליות גלויות, לתשתיות תת קרקעיות אשר פחות בולטות בשטח. הדבר מתבטא אגב לא רק לגבי חדר שנאים, אלא גם כהעדפת קווי מתח גבוה שמוטמנים בקרקע.

חדר טרנספורמציה – עוד נקודות חשובות ומעניינות

  • למי זה שייך? – חדר שנאים שייך אחרי בנייתו לחברת החשמל. הוא בהחלט לא מיועד לשימוש הדיירים במקום, בשום צורה שהיא. חברת החשמל נועלת אותו עם מנעול והוא באחריותה.
  • מה עושים עם החום? – אוורור הוא דבר משמעותי מאוד, מאחר שהשנאים מייצרים חום רב. פותרים זאת לרוב באמצעות איוורור פאסיבי. מעל הקרקע הדבר מושג על ידי התקנת רפפות בדפנות המבנה. אם חדר השנאים מתחת לקרקע, משתמשים באמצעים כגון פיר אוורור.
  • מהו חדר טרפו? – מלבד חדר טרנספורמציה, זהו עוד כינוי נפוץ לחדר שנאים.

תקן חדר טרנספורמציה, חוקים והנחיות

קרינה אלקטרומגנטית בהחלט עשויה להיות מסוכנת, בחשיפה ממושכת לעוצמות גבוהות. למרות זאת, אין תקן חדר טרנספורמציה או חוק מחייב בנידון. עם זאת, יש המלצות מפורטות שמציג עם השנים המשרד להגנת הסביבה, למשל במסגרת המסמך "מדריך להפחתת החשיפה לשדה מגנטי

התשובה לשאלה האם חדר שנאים בבניין מסוכן למעשה מורכבת למדי. אך נקודת המוצא המעשית בתוך תכנון חשמל, היא שמומלץ להרחיק חדר טרפו ממבני מגורים. לכן, העדיפות הראשונה היא להקים מקום נפרד. בעדיפות שנייה מבחינת ההמלצות, נמצאת הקמת חדר שנאים תת קרקעי (חדר טרפו תת קרקעי). לאחר מכן ישנה האפשרות של חדר טרפו צמוד למבנה ולבסוף אחד בבניין עצמו. מספר השנאים משפיע על מידות חדר טרפו, אך חשוב לזכור שהוא משפיע מאוד, גם על עוצמת קרינה בחדר טרנספורמציה. לכן אם יש בחדר שנאי בודד, יש לשמור על לפחות 3 מטר מקיר חיצוני של שטח מגורים. אם יש שני שנאים, המרחק המומלץ הוא לפחות 5 מטר ואם יותר משני שנאים, המרחק המומלץ עומד על 6 מטר לפחות.

שנאים הם כידוע מתקנים, אשר ממירים מתח מסוים לאחר. כך יוצא, שבחלקים שונים של השנאי, יש מתחים וזרמים שונים מאוד. הקרינה האלקטרומגנטית משתנה בהתאם לכך.

לכן, ההמלצות עבור בניית חדר טרנספורמציה בבניין מגורים, מתייחסות גם להיבט של "צד המתח הנמוך" בשונה מ"צד המתח הגבוה". דווקא הצד הנמוך הוא זה שמפיק קרינה חזקה יותר ולכן, ההמלצה היא שהוא יהיה הצד הרחוק יותר, ביחס לקיר בחדר המגורים.

חדר שנאים: הגמישות באפשרויות

האפשרות החשובה של ביטול הדרישה להקמת חדר שנאים, היא חלק מגמישות בניהול ותכנון נושא החשמל בפרויקטי בנייה בכלל. מחד, ישנם אכן חוקים ותקנות ויש לעמוד בהם. מאידך, לא הכל קבוע מראש והכרחי והרבה מהדברים תלויים בנסיבות בשטח. פעמים רבות ישנן חלופות ואפשרויות תכנון כאלה ואחרות, עם הבדלים גדולים בהשלכות של בחירה בין האפשרויות. בהקשר זה, יש חשיבות רבה לניסיון המצטבר, של חברה אשר מתמחה בתכנון חשמל וסיוע מול הרשויות.

האפשרות של רכישת חדר טרפו טרומי (מתועש) במקום בנייה, עשויה להיות אטרקטיבית יותר. מדוע?

יתרוןבמה זה מתבטא?
מהירותניתן לשילוב בתוך יום עבודה אחד
עלותחדר טרפו מוכן מראש יחסוך בכוח אדם ושעות עבודה ולכן עשוי להוזיל עלויות
סטנדרטיזציהמבוסס על תכנון קיים, ידוע ומאושר. מפשט בירוקרטיה ותהליכי עבודה
מומחיותמבנים כאלה, נרכשים מחברות שמתמחות בכך

חדר שנאים: לסיכום

חדר שנאים הוא אילוץ יקר למדי, אשר עשוי להיות מוטל עליכם במסגרת פרויקט בנייה. לכן, חשוב ומומלץ להיות ערוכים לכך מראש. מחד, מבחינת האפשרות החשובה מאוד לבטל את הצורך בכך. מאידך, מבחינת הקמה יעילה ומקצועית, אם תידרש. כל זאת, מוטב לעשות בסיוע מקצוענים מנוסים כמו יועץ חשמל.

חדר שנאים: שאלות ותשובות

האם יש גבול לעוצמת חדר שנאים ספציפי?

עוצמת כל שנאי בתוך החדר עשויה להשפיע על רמת הקרינה הכוללת שתיווצר סביבו. כמו כן, אם יש יותר משנאי אחד, הקרינה מכולם כמובן תשתלב. אך חשוב להבין ששנאים כאלה לא נבחרים ומותקנים באופן שרירותי. את השנאים מתקינה חברת החשמל והיא מחויבת לכללים ברורים מאוד בנידון. במסגרתם, לא מותקנים שנאים ליד מגורי אדם, שהם מעל למפרט טכני מסוים של הספק וזרם מרבי. כתוצאה מכך, הקרינה שכל שנאי בודד יפיק, מוגבלת מראש. בשורה התחתונה, הבטיחות מושגת באמצעות שילוב הקמת החדר לפי המלצות המשרד להגנת הסביבה, עם פיקוח ואישור חברת החשמל ולבסוף, שימוש בחדר זה באופן תקני על ידי חברת החשמל עצמה.

האם מקבלים פיצוי כלשהו, על עלויות הקמת חדר שנאים?

בעקבות דרישה של חברת החשמל, במהלך הקמת חדר שנאים, מקבלים פיצוי כספי. זאת, לפי כללים ידועים מראש, אשר לוקחים בחשבון פרמטרים משמעותיים מבחינה זו, כגון הגודל. עם זאת, הפיצוי הכספי הקבוע לא יכסה את כל עלויות בניית החדר בפועל. הוא גם לא נתון לדיון או משא ומתן, אלא נכפה על מנהלי הפרויקט. משמע – יש כאן בכל זאת הפסד כספי משמעותי. כמו כן, ההיבט הכספי איננו ההיבט היחידי, אלא יש בהקשר זה תוספת מורכבות מבחינת פרויקט הבנייה. לכן ברור, מדוע הבנייה היא נטל אשר רצוי להימנע ממנו, במידה וניתן.

חדר טרפו בבעלות פרטית – האם ובמה זה שונה?

חדר שנאים בבניין מגורים איננו התסריט האפשרי היחידי. הוא עשוי להידרש גם בבית פרטי. במקרה זה, עשויות להיות מגבלות מיוחדות, מבחינת מקום זמין ומתאים לשילוב החדר והקרבה הרבה מהרגיל לדיירי הבית. כתשובה לכך, יש הנחיות של המשרד להגנת הסביבה, גם עבור מקרים שבהם חדר טרפו מוקם בבית פרטי. בהנחיות נקבע בין השאר, שאם החדר מוקם מתחת לשטח מגורים, ההמלצה היא לשאוף ליצירת מרחק גדול ככל הניתן, בין תקרתו לבין הרצפה. אם חדר השנאים מוקם מעל שטח  מאוכלס, מדובר על המלצה דומה, לגבי התקרה ביחס לרצפה.

צרו איתנו קשר
צרו קשר
דילוג לתוכן