משרד תכנון חשמל: חשוב ומומלץ

משרד תכנון חשמל: חשוב ומומלץ
תוכן עניינים

תכנון פרויקט בנייה, מחייב הסתייעות בשירותי משרד תכנון חשמל איכותי. החוק מחייב שהדבר יעשה באמצעות בעל מקצוע מוסמך, אך לא רק. חשמל מהווה כיום מקור אנרגיה מרכזי, במבנים מכל סוג. הן לשימוש עסקי והן לשימוש פרטי. לתכנון נכון של מערכות אלה במבנים, יש השלכות נרחבות וגדולות על המשתמשים במבנים. יש לכך גם השלכות בטיחות קריטיות. בעסקים, החשמל משפיע על הפרודוקטיביות והתפעול השוטף. בשורה התחתונה, הסתייעות בשירותי משרדי תכנון חשמל היא לא רק אילוץ הכרחי, אלא גם היבט חשוב ומשתלם מאוד של הפרויקט.

משרד תכנון חשמל – במה הוא עוסק בפועל?

במבט על, משרד תכנון חשמל עוסק במספר היבטים. בינהם ניתן למצוא: מנ”מ (מתח נמוך מאוד), תאורה ותקשורת. באופן יותר ספציפי, הוא יציע שירותי הכנת תוכניות חשמל מפורטות, כתב כמויות חשמל, מערכות מתח נמוך וגבוה, עיצוב מערכות חשמל וכן תשתיות חשמל, לוחות חשמל, הקמה וביטול חדר שנאים וטיפול בהיתרים מול רשויות. משרדים אלה מסייעים גם בדרכים רבות נוספות, בהן הפקת אומדנים, מפרטים וכתבי כמויות בהתאם לתכנון וכמובן, במתן ייעוץ. כמו כן, הם מסייעים לא רק במצבי בניית מבנה חדש מהיסוד, אלא גם בביצוע שינויים במבנה קיים.

את סוגי הלקוחות והפרויקטים של משרד תכנון חשמל, ניתן להציג כך במבט על:

תחוםמתבטא למשל ב
פרטימבני מגורים, התחדשות עירונית ופרויקטי פינוי בינוי
עסקימשרדי תכנון חשמל עוסקים גם במבני משרדים ובגמרים של משרדים
ציבורימבני ציבור, תשתיות עירוניות
מתקני ייצור אנרגיה
(עסקיים או פרטיים)
משרד תכנון חשמל מסייע גם ביוזמות מיוחדות, של הפקת חשמל סולארית או מטורבינות רוח

מה נדרש במסגרת תכנון חשמל?

משרד תכנון חשמל עוסק בעיצוב מערכת החשמל במבנה. זאת, באופן כזה שבו:

 • יתקבל מענה לדרישות – נקודת מוצא מרכזית, מספקים אופני השימוש המתוכננים במבנה. מערכת החשמל שתתוכנן, תספק מענה מלא לכל הדרישות האלה. זאת, כולל לקיחה בחשבון של שינויים עתידיים מתוכננים או אפשריים.
 • יהיה תואם לחוקים ותקנות – על פי כל התקנים המחייבים בעזרת משרד תכנון חשמל.
 • המערכת תהיה בטוחה – חשמל מציב סיכוני בטיחות רבים, במיוחד כשמדובר בסכנת מתח גבוה. לכן, בכל הכרוך בתכנון מערכות מסוג זה, משולבים באופן נרחב שיקולי בטיחות שונים. כל אלה יכולים להופיע עוד בשלב הראשוני של הבניה, בתוך שרטוט לוחות חשמל.
 • יעילות – תכנון הוא במידה רבה, תהליך הבחירה מבין אפשרויות רבות. באופן טבעי, חלקן יעיל יותר וחלקן פחות. ניתן למשל לנתב מסלולי כבלים חשמליים, באופן הקצר ביותר או, בטעות, במסלול ארוך שלא לצורך.
 • תיאום עם מומחים אחרים בפרויקט – מערכת החשמל איננה מתוכננת ומיושמת בשטח, באופן עצמאי ונפרד. היא עוברת בנתיבים שבהם עוברות גם מערכות אחרות, כגון מים וגז. בתכנון מערכת חשמל, המתבצעת בעזרת משרד תכנון חשמל, חייבים לקחת זאת בחשבון. מחד, בכדי שלא תהיינה התנגשויות. מאידך, בכדי שהעיצוב ייתן מענה גם עבור מערכות אלה, במידת הצורך. למשל לגבי מערכות מיזוג או אבטחה. כדאי שהתכנון ייקח בחשבון, במידת האפשר, גם דרישות שנובעות מעיצוב הפנים של המבנה. למשל לגבי מיקום נוח ככל הניתן לשקעים, עבור מכשירים חשמליים שונים שיוצבו במטבח.

דברים הכלולים בתוכנית של משרד תכנון חשמל

התוכניות לחשמל במבנה ממוצע, התייחסו לאלמנטים והיבטים רבים מאוד. לשם ההמחשה, אלו הדברים:

 • אספקת המתח – הגדרת המתח שדרוש בכל מקום והיבטים נוספים מסוג זה. כך מבטיחים, שאספקת החשמל תהיה תואמת לדרישות המרביות, בכל זמן נתון. ניתן לעשות זאת באמצעות תוכנית חשמל לבית
 • מיקום אלמנטים שונים – מבחינת משתמשי המבנה, חלק חשוב בו הם אלמנטים שונים, כגון מתגים ושקעים. העיצוב מתבטא גם בהגדרת מיקום אלמנטים אלה, בצורה הטובה ביותר.
 • תאורה – תכנון המתח עבור התאורה ומיקום הנקודות שבהן מתח זה יהיה זמין, בתקרה ובקירות. תאורה היא למעשה תחום מורכב, שבו משרד תכנון חשמל אחראי רק בצורה חלקית. יש לכך גם היבטים שונים למדי, כגון היבט העיצוב או תכנון המבנה לחסכון מרבי באנרגיה. בכל מקרה, אי אפשר בלי תכנון חשמל איכותי, שבהקשר התאורה הוא בעל משמעות מעשית וגם בטיחותית.
 • הארקות – נושא בסיסי, שהוא בעל חשיבות בטיחותית מכרעת.
 • אטימות מערכות- להבטיח שמערכות החשמל לא ייפגעו מרטיבות בסביבתן.

משרד תכנון חשמל

משרדי תכנון חשמל – יעילות כהיבט מרכזי

פרויקטי בנייה הם פרויקטים מורכבים למדי ובדרך כלל ממושכים. לכן, הם גם רגישים במיוחד לחריגות מלוחות הזמנים. יועץ חשמל או משרד תכנון חשמל הוא אחד הגורמים המרכזיים שאיתו תצטרכו לעבוד בפרויקט כזה. לכן, יעילותו חשובה במיוחד. זאת, מבחינת תיאום עם מומחים אחרים וגם מול הרשויות. כדוגמה אחת, נציין כי התוכניות חייבות לעבור אישור חברת חשמל והרשויות המקומיות.

כמה זמן וכסף זה ייקח?

היקף העבודה המתבצעת באמצעות משרד תכנון חשמל, עלותה והזמן שהיא תיקח, מושפעים מהיקף הפרויקט בכלל ומהיבטים נוספים, כולל דרישות מיוחדות שכלולות בפרויקט. למשל הצורך בתכנון חשמל גם לחלקים במבנה שחשופים לתנאי מזג האוויר החיצוני, כגון תאורה בפרגולה. דוגמה נוספת, מספקות מערכות שליטה מרכזית בהתקני חשמל – מה שמכונה "בית חכם". אנו מציעים מגוון שירותים הכוללים שירותי תכנון מפורטים, סיוע בקבלת היתרים מול הרשויות ועוד. מוזמנים לקרוא עוד על השירותים שלנו ולפנות אלינו לקבלת סיוע מקצועי.

כיצד נכנס לתמונה תכנון נהלים? 

חלק מעבודה שמבצע משרד תכנון חשמל עשוי לכלול נהלי תחזוקה למערכת המתוכננת או נהלי תפעול שוטף עבורה. כדאי לזכור, שכל מערכת כזו היא מעין מוצר בפני עצמו. אם נחשוב על מערכת חשמל סולארי שמרכיבים מוצרי מדף נפרדים – פאנלים, בקר טעינה, מצברים וכדומה, לבסוף מתקבלת מערכת מיוחדת בפני עצמה. מערכת זו, צריך להתקין ולתחזק ולתפעל, לפי אוסף נהלים מסודר וידוע. באופן דומה, תשתית חשמל באשר היא, מהווה מעין מערכת או תת מערכת מיוחדת בפני עצמה. גם אם מבחינת מזמיני הפרויקט תשתית זו היא בעיקרה "מאחורי הקלעים" ולא במוקד תשומת ליבם. לכן, חיוני לחשוב מראש על נהלים מסוגים שונים לגביה. גם אם נהלים אלה יהיו לבסוף פשוטים ביותר, חיוני להגיע לכך דרך בעלי מקצוע מנוסים. 

מהן מערכות גיבוי?

לעתים, היבטים מסוימים במערכת החשמל המתוכננת קריטיים למזמיני הפרויקט. אלה חלקים, אשר אמורים לפעול באופן רצוף וגם תקין. מה זה בדיוק "תקין", עשוי לקבל הגדרות שונות לפי הצורך. במצבים כאלה, דרושים מנגנונים ותהליכים אשר יזהו חריגות ממצב הפעולה התקין, המבוקש. כמו כן, דרושים פתרונות – במוצרים חלופיים ונהלי חירום, להבטחת המשך הפעילות במקרי כשל. אחד הפתרונות הקלאסיים לכך, הן מערכות גיבוי, במובן של מערכות חלופיות שנכנסות לפעולה במקרה של כשל. דוגמה פשוטה עשוי לספק אל פסק, אשר משרד תכנון חשמל משלב בתשתית עבור עסק קטן. האל פסק יאפשר כיבוי מסודר של המחשבים, בכדי להתמודד היטב עם הפסקת חשמל קצרה. דוגמה מתקדמת, עשויה להיות גנרטורים עבור חוות שרתים, אשר מבטיחים אספקת חשמל רצופה.  

נקודות מפתח לבחירת משרד תכנון חשמל 

שיקולים רבים עשויים להיכלל בבחירת משרד תכנון חשמל, מאחר שזו היא בחירה משמעותית מאוד. כמובן, תחפשו משרד אשר מציע את השירותים הרגילים כגון תכנון מערכות חשמל, ייעוץ או בדיקת הצעות של קבלנים. אך כדאי לשים לב גם לנקודות הבאות:  

 • ניסיון – מתי הוקמה החברה? מה הוותק המקצועי של העומדים בראשה? הניסיון הוא היבט חשוב ביותר בבחירת משרד תכנון חשמל. מדובר על ניסיון מצטבר בין צוות מומחים, בהיבטים שונים של מקצוע רחב זה. אגב, המרחק בין לימודים מקצועיים בתחום זה לבין הידע השימושי שדרוש, גדול למדי. כך שהניסיון עשוי להיות משמעותי, הרבה יותר מכפי שנדמה לכם. 
 • התמחויות מיוחדות – מעבר לתחומי עיסוק כלליים, משרדי תכנון שונים מתמחים ומנוסים בעוד תחומי משנה. למשל עצוב עבור בקרים ספרתיים או מערכות סולאריות. תחומי משנה אלה רבים מאוד ויש לבדוק עם כל משרד, האם הוא מתאים ומנוסה, בכל מה שכלול בפרויקט שלכם. במיוחד ככל שיש בו דברים יוצאי דופן. דברים כאלה, עשויים לסייע בסינון המשרדים השונים שאתם שוקלים לעבוד איתם. 
 • מוניטין – בכדי לבחור היטב מבין האפשרויות הרבות, אין ברירה אלא להסתייע בניסיון אחרים. לא תהמרו על משרד תכנון חשמל מסוים באופן עיוור וגם לא תרצו להחליף משרד במהלך פרויקט קיים. כך שהמלצות וחוות דעת, יקבלו באופן טבעי משקל גדול. 

שאלות ותשובות בנושא משרד תכנון חשמל

הזכרנו קודם חדר שנאים וגם ביטולו. חדר זה (אשר ידוע גם בכינויים "חדר טרנספורמציה" או "חדר טרפו") לעתים נדרש בהקמת בניין. לא כאופציה, אלא כהכרח מחייב אשר חברת החשמל מחליטה לגביו. החדר נועד לשמש את חברת החשמל עבור שנאים, למבנה החדש שמוקם ובעתיד אולי גם לסביבתו. החדר יהיה לאחר הקמתו בבעלות חברת החשמל. הקמת חדר כזה עולה מאות אלפי ש"ח ותופסת מקום. לכן היבט אפשרות הביטול, חשוב מאוד במקרה שבו אתם נדרשים להקים חדר זה. כל עוד לא מדובר על מבנים ציבוריים ומוסדיים, משרד תכנון חשמל עשוי לסייע לכם לבטל את הדרישה להקים חדר מסוג זה.
משרדי תכנון חשמל מספקים גם שירות מומחים. ביחס למומחה עצמאי, יש להם את היתרונות של היקף החברה, לצד המומחיות והניסיון המצטברים של אנשי המקצוע שלהם. הייעוץ חיוני, מאחר שבנושא החשמל יש אפשרויות וחלופות רבות לבחור מהן. בחירות אלה, הן פעמים רבות בעלות השלכות משמעותיות למדי. עקרונית, איש המקצוע חייב להיות מוסמך כמהנדס חשמל וגם רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים. בין אם פונים ליועץ כזה ישירות או דרך חברה שמתמחה בכך, הוא יספק לווי לכל אורך הדרך. כלומר, גם בשלבים ראשוניים מאוד של מחשבה על יוזמות כאלה ואחרות. בהמשך בייעוץ לגבי התכנון וגם לאורך הדרך, אם יעלו על הפרק שינויים, הרחבות או פרויקטי המשך.
אדם פרטי שמביט לתוך ארון החשמל של דירתו, עשוי לחשוב שתכולתו פשוטה יחסית לתכנון ולשרטוט. יש שורת מפסקים, את חלק מהמפסקים הוא מכיר - אחד "קופץ בגלל מכונת הכביסה", אחר "מכבה את כל האורות בסלון". לידם יש מונה חשמל. אולי שעון שבת. לא מסובך? עיצוב ושרטוט לוחות אלה עשוי להיות מורכב למדי, בהתאם למבנה שבו מדובר. בטיפול בכך, משרדי תכנון חשמל מחויבים לפעול לפי תקנים ומוסכמות. יש לפעילות זו גם השלכות כבדות מבחינת בטיחות, כמו גם יעילות במתן מענה הולם לצרכני החשמל במבנה. לעתים נדרש שינוי, למשל במעבר מחד פאזי לתלת-פאזי. בעסקים לרוב השרטוט מורכב יותר ואפילו דורש פיצול לכמה לוחות. כך שהדברים לא בהכרח פשוטים כפי שזה נראה.
צרו איתנו קשר
צרו קשר
דילוג לתוכן